АБДИКАЦИЯ

и, ж.
Отречение от престола, отказ от власти, должности или сана.